Sprawozdanie ze szkoleń realizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla średniego szczebla kadry kierowniczej w zakresie nadzoru prowadzonego nad przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej / Report (ebook)

Sprawozdanie ze szkoleń realizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla średniego szczebla kadry kierowniczej w zakresie nadzoru prowadzonego nad przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej / Report (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W ciągu dwóch miesięcy kom. dr Marcin Nowak, funkcjonariusz Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przeprowadził dwa szkolenia dla średniego szczebla kadry kierowniczej komend wojewódzkich w Olsztynie i Lublinie. Tematyka szkoleń dotyczyła szeroko pojętego sprawowania nadzoru nad paralizatorami elektrycznymi oraz systemem audiowizualnym paralizatorów (SAP), a także obsługi technicznej tych urządzeń.

Słowa kluczowe: szkolenie, kadra kierownicza, paralizator elektryczny, nadzór, Policja

Abstract: During two months, dr Marcin Nowak, an officer of the Special Training Institute of the Preventive Department of the Internal Security Department of the Police Academy in Szczytno, conducted two training courses for the middle management of provincial headquarters in Olsztyn and Lublin. The subject matter of the training concerned the broadly understood supervision of electric stun guns and the audiovisual system of stun guns, as well as thetechnical maintenance of these devices.

Keywords: training, managerial staff, conducted energy weapon, supervision, Police