System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

28,17 

Symbol: 76-0426
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Bernard Wiśniewski, Ryszard Jakubczak

Opis

Oprawa: twarda

Liczba stron: 160

Format: B5

Rok wydania: 2015

_______________

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

 

1. ZAKRES PRZEDMIOTOWO PODMIOTOWY ROZWAŻAŃ

1.1. Ochrona granicy państwowej

1.2. Zasady ochrony granicy państwowej

1.3. Straż Graniczna

1.4. Organizacja i kontrola ruchu granicznego

1.5. Konkluzje

 

2. ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ GRANICZNĄ

2.1. Przebieg granicy państwowej i jej ukształtowanie

2.2. Źródła i podział zagrożeń związanych z ochroną granicy państwowej

2.3. Charakterystyka zagrożeń

2.4. Przestępczość graniczna – przeciwdziałanie i zwalczanie

2.5. Konkluzje

 

3. SYSTEM OCHRONY GRANICY PAŃSTWOWEJ

3.1. Założenia funkcjonowania systemu

3.2. System zarządzania granicą państwową

3.3. Koncepcja zarządzania granicami Unii Europejskiej

3.4. Krajowy wymiar współpracy elementów systemu

3.5. Współpraca w ramach Unii Europejskiej

3.6. Współpraca bilateralna

3.7. Współpraca w ramach projektów realizowanych na rzecz państw trzecich

3.8. Konkluzje

 

4. SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STRAŻY GRANICZNEJ

4.1. Założenia systemu zarządzania kryzysowego

4.2. Rola Straży Granicznej w krajowym systemie zarządzania kryzysowego

4.3. Zarządzanie kryzysowe w Straży Granicznej

4.4. Współdziałanie w ramach zarządzania kryzysowego

4.5. Konkluzje

 

5. WNIOSKI I REKOMENDACJE

5.1. Priorytety wynikające ze zmian w rozwiązaniach stosowanych i przewidywanych w Unii Europejskiej

5.2. Wymagania wobec systemu

5.3. Zalecenia

5.4. Konkluzje

 

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ RYSUNKÓW, TABEL, WYKRESÓW

WYKAZ SKRÓTÓW

ZAŁĄCZNIKI