Tak zwany terroryzm (ebook)

Tak zwany terroryzm (ebook)

77,68 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Waldemar Zubrzycki

Opis

Liczba stron: 558

==============

Spis treści

Wstęp

1. Terror i terroryzm w historii świata

1.1. Starożytne oblicze przemocy

1.2. Terror średniowieczny

1.3. “Prawdziwy” terroryzm czasów nowożytnych

1.4. Podsumowanie

2. Terroryzm (nie)zdefiniowany

2.1. Terror a terroryzm

2.2. Trudności w zdefiniowaniu terroryzmu

2.3. Próby oznaczenia terroryzmu

2.4. Podsumowanie

3. Fizjonomia terroryzmu

3.1. Terroryzm w swej istocie

3.2. Atrybuty terroryzmu

3.3. Podsumowanie

4. Ścieżki terroryzmu

4.1. Cele działalności terrorystycznej

4.2. Odmiany terroryzmu

4.3. Przyczyna, motyw i sprawca w terroryzmie

4.4. Podsumowanie

5. Wyszukane twarze terroryzmu

5.1. Do celu przez samozagładę

5.2. Terroryzm słabej płci

5.3. Gwałt niewinnych – dzieci w terroryzmie

5.4. Podsumowanie

6. Upowszechnianie terroryzmu

6.1. Media masowe a przemoc

6.2. Współzależność mediów i terroryzmu

6.3. Podsumowanie

7. Prognozy dotyczące rozwoju terroryzmu

7.1. Przyszłość terroryzmu

7.2. Terroryzm przyszłości

7.3. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis rysunków

Spis fotografii