Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia (ebook)

Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia (ebook)

35,86 

Symbol: 76-0602

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Pod redakcją: Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, Magdaleny Zubańskiej

Opis

Opis produktu:

Spis treści

Wstęp

 

Jerzy Kasprzak
Problem tożsamości współczesnej kryminalistyki

 

Grażyna Kędzierska
Nauczanie kryminalistyki w Polsce

 

Józef Gurgul
Jeszcze raz o swobodnej ocenie opinii biegłego

 

Cezary Kulesza
Dowód z opinii biegłego w świetle zmian procedury karnej

 

Adam Taracha
Dowód z dokumentu prywatnego w polskim procesie karnym (art. 393 § 3 k.p.k. po noweli z dnia 27 września 2013 r.)

 

Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski
Nieobecność prokuratora przy otwarciu zwłok i jej wpływ na pracę biegłego – wyniki badań

 

Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski
Pytania stawiane w postanowieniach o powołaniu biegłego instytucjonalnego do otwarcia zwłok – wyniki badań

 

Krystian Dobrzyński
Wiarygodność dowodu w informatyce kryminalistycznej. Problematyka oceny kompetencji specjalistów i biegłych

 

Jarosław Moszczyński
Właściwości cech identyfikacyjnych a poziom subiektywizmu w badaniach kryminalistycznych

 

Anna Koziczak
Pomiar jako podstawa identyfikacji kryminalistycznej

 

Radosław Nawotka
Możliwości identyfikacji na podstawie śladów kontaktowych uzyskanych w ramach kryminalistycznych badań DNA

 

Anna Ibek
Struktura argumentu dowodowego

 

Ryszard Krawczyk
Wykorzystanie możliwości techniki w ochronie zabytków i dzieł sztuki

 

Magdalena Tomaszewska-Michalak
Co biometria ma do zaoferowania kryminalistyce?

 

Paweł Opitek
Przestępczość z wykorzystaniem kart płatniczych w praktyce prokuratorskiej

 

Rafał Longwic, Przemysław Sander, Sławomir Tarkowski, Krzysztof Wróblewski
Ocena przydatności modułu Multibody w Programie PC-Crash do rekonstrukcji wypadków pojazd samochodowy – pieszy

 

Dorota Zienkiewicz
Inwigilacja w teorii i w praktyce. Zagadnienia wybrane

 

Jacek Kudła
Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Gwarancje działań praworządnych

 

Agnieszka Dalecka
Taktyka zwalczania przestępstw korupcyjnych – formalne i praktyczne łączenie czynności operacyjnych i procesowych – weryfikacja wiarygodności informacji

 

Renata Włodarczyk, Piotr Król
Analiza przypadku z Zakładu Karnego w Sieradzu