Wybrane propozycje zmian warunków technicznych pionowych znaków drogowych, w tym wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego (ebook)

Wybrane propozycje zmian warunków technicznych pionowych znaków drogowych, w tym wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego (ebook)

3,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Leszek Kornalewski, Adam Czyżewski, Dariusz Litwin (ORCID 0000-0002-5734-9575)

Opis

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki
pod redakcją naukową: Agaty Tyburskiej (ORCID 0000-0002-3788-786X), Zbigniewa Mikołajczyka (ORCID 0000-0003-3917-7033), Piotra Łuki (ORCID 0000-0001-6268-5218)