Wyzwania i problemy w obszarze pozyskiwania i analizy dowodów cyfrowych z chmur obliczeniowych (ebook)

Wyzwania i problemy w obszarze pozyskiwania i analizy dowodów cyfrowych z chmur obliczeniowych (ebook)

14,50 

Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Paweł Olber

Opis

Rozdział 5
Wyzwania i problemy w obszarze pozyskiwania i analizy dowodów
cyfrowych z chmur obliczeniowych
5.1. Akwizycja danych
5.2. Gromadzenie, korelacja i analiza logów (dzienników zdarzeń)
5.3. Łańcuch dowodowy
5.4. Narzędzia informatyki kryminalistycznej
5.5. Analiza zdarzeń w osi czasu
5.6. Zagadnienia prawne
5.7. Prezentacja dowodów
5.8. Istniejące propozycje rozwiązań dotyczące dowodów elektronicznych w chmurach
5.9. Podsumowanie

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-739-9