Zabezpieczenie danych cyfrowych przechowywanych na dyskach twardych typu HDD i SSD – możliwości i problemy (ebook)

Zabezpieczenie danych cyfrowych przechowywanych na dyskach twardych typu HDD i SSD – możliwości i problemy (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: W artykule zostały opisane mechanizmy działania dysków typu HDD oraz SSD. Autor szczególną uwagę zwraca na wynikające z tego komplikacje dla biegłych, których zadanie polega na odzyskiwaniu danych cyfrowych mogących mieć znaczenie dla toczącego się postępowania.

Słowa kluczowe: kryminalistyka, ekspertyza, ślady cyfrowe, nośniki danych cyfrowych, odzyskiwanie danych cyfrowych

Summary: The article describes the mechanism of action of HDD and SSD disks. The author pays special attention to the resulting complications for the experts, whose task is to recover digital data that may be relevant to the ongoing proceedings.

Keywords: digital forensics, expertise, electronic evidence, hard disk, digital data recovery