Zarządzanie incydentami (ebook)

Zarządzanie incydentami (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: W rozdziale przedstawiono podstawowe informacje nt. zarządzania incydentami z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego. Podstawą były zalecenia ITIL, normy ISO/IEC 27002 oraz standardów NIST serii SP 800-xxx i BS 25999-1: 2006.

SŁOWA KLUCZOWE: incydent, bezpieczeństwo informacyjne, obsługa incydentów, zarządzanie incydentami.