Zwierzę jako znamię strony przedmiotowej na podstawie wybranych wykroczeń (ebook)

Zwierzę jako znamię strony przedmiotowej na podstawie wybranych wykroczeń (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. W artykule omówione zostały cztery wykroczenia, w których elementem strony przedmiotowej jest wyraźnie wskazane zwierzę – niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, drażnienie czy płoszenie zwierzęcia, szczucie psem człowieka i puszczanie luzem psa w lesie. Autorka wykazała również, że zwierzę może stanowić przedmiot czynności wykonawczej w wykroczeniach, w których przedmiotem tym jest rzecz, choć zwierzę rzeczą – zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt – nie jest.

Słowa kluczowe: zwierzę, wykroczenie, ochrona, sprawca