Reklama
» Reklama

Umieszczanie reklam w periodyku "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji"

 

Redakcja periodyku „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” oferuje możliwość odpłatnego zamieszczania ofert (reklam) instytucji, których działalność związana jest z działalnością Policji.

 

Zasady kwalifikowania reklam i stawki za ich ogłaszanie

 

 1. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zamieszcza, w periodyku „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” ¬- zwanym dalej kwartalnikiem, odpłatnie reklamy, przede wszystkim, treścią związane z działalnością Policji.
 2. Propozycje reklam przyjmuje sekretarz wydawnictw na adres: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Dział Wydawnictw i Poligrafii, 12-100 Szczytno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 111, tel. 0 89 621 5102, e-mail: wwip@wspol.edu.pl
 3. Reklamy mogą być dostarczane na:a.płytach CD zapisanych w formacie ISO-9660,

  b.płytach DVD,

  c.e-mail: wwip@wspol.edu.pl ,

  d.ftp: zostanie przesłany na prośbę Ogłoszeniodawcy.

 4. Dostarczone reklamy powinny spełniać następujące wymagania techniczne:a.pliki akceptowane do reklamy wymiarowej:
  -EPS (Encapsulated Postscript File),
  -PDF (w wersji 1.3),
  -TIFF (Tagged Image File Format),
  -reklama/ogłoszenie czarno-białe: 200–300 dpi,
  -reklama/ogłoszenie barwne: 250–300 dpi,
  -muszą zawierać barwy z modelu CMYK;

  b.kolejność druku:
  -C (cyjan),
  -M (magenta),
  -Y (yellow),
  -K (black);

  c.stopień pisma:
  -sumaryczny stopień pokrycia CMYK: max. 240%,
  -min. stopień pisma jednoelementowego – jednokolorowego czarnego: 5 pkt,
  -min. stopień pisma dwuelementowego – jednokolorowego: 8 pkt,
  -min. stopień pisma jednoelementowego – wielokolorowego: 9 pkt,
  -min. stopień pisma dwuelementowego – wielokolorowego: 11 pkt,
  -min. stopień pisma w negatywie (w zależności od typu czcionki): 9–11 pkt,
  -min. grubość linii: 0,2 pkt.

  Przy małych wielkościach czcionki sugerowane fonty bezszeryfowe.

 5. Propozycje reklam będą kwalifikowane przez zespół redakcyjny kwartalnika z uwzględnieniem następujących kryteriów:a.zbieżności treści reklamy z działalnością Policji;

  b.kolejności zgłaszanych propozycji reklamy;

  c.proponowanych wysokości odpłatności za zamieszczenie reklamy.

 6. Przyjęcie reklamy do druku i wysokości opłaty za jej zamieszczenie następuje do 15. dnia miesiąca kończącego kwartał, za który wydawany jest numer kwartalnika.
 7. Zespół redakcyjny kwartalnika zastrzega sobie prawo niepodawania przyczyn niezakwalifikowania propozycji reklamy.
 8. Umieszczenie reklamy w kwartalniku następowałoby na podstawie indywidualnej umowy o świadczenie usług reklamowych.
 9. Minimalna odpłatność za zamieszczenie reklamy w kwartalniku, wydawanego w nakładzie 600 egz. wynosi (netto):a.okładka:
  -strona trzecia — 1000 zł,
  -strona czwarta — 1500 zł;

  b.w części redakcyjnej:
  -1/1 strona — 600 zł,
  -1/2 strony — 400 zł,
  -1/4 strony — 300 zł.